Om sagkjedesliping.no

Kjedesliping.no sliper sagkjeder, fortrinnsvis for hogstmaskiner.
Ved større antall kan også motorsagkjeder være aktuelt, men da bør antallet være minimum ca. 25 stk. Grunnen er at omstilling fra .404-kjeder til f.eks. .325-kjeder medfører en del ekstra jobb.

Jeg sliper på en sliperobot fra Markusson, men sliper ryttere manuelt på en liten slipemaskin, etter kontroll av rytterhøyde på ferdigslipte tenner. Maskinen ble innkjøpt ny i 2012.

Økonomi ved sliping av kjeder
Mange velger å kaste kjeder som er blitt sløve eller på annen måte ubrukbare. Det er dårlig driftsøkonomi. Grovt regnet kan man si at man sparer halve beløpet av et nytt kjede for hver gang det slipes. Hvis man går ut fra at en hogstmaskin bruker ett kjede pr. dag, og alle kan slipes, vil innsparingen ligge på rundt kr. 10.000,- pr. år.

Sagkjedesliping.no
drives under enkeltpersonforetaket «Simensen Grafiske», som har forretningen TRÖKK i Brugata 17 i Brumunddal. TRÖKK har grafiske tjenester og tekstiltrykk som hovedprodukter. Imidlertid har eieren, Rune Simensen, bakgrunn fra mer tekniske fag/yrker, og ville gjerne drive med noe slik «attåt». Bedriftens organisasjonsnummer er 995 552 078 MVA.